15 июл 2011 Точикистон авария дар перевали Чормагзак паати камерачи оната ов бара хдо бзанат бачои камера ёрдам кни чи мешид.

11 дек 2008 Дар Русия сари як точики 20-соларо буриданд ва ба долон идораи хукумати нохияии О ман чи кардам ки ин харфхоро менависед. Агар дар Душанбе окилона амал кунанд ва хукумат ба тавре ки як дусти азиз 

бевосита алок,амандй дорад. Мак,омоти прокуратураи чумхурии мо бевосита бо таъсисёбии давлати мустак,и- ли Точикистон, тадричан дар як вак,т ва.

Ин яке аз аввалин телевизионхои гайрихукуматй дар Точикистон махсуб . ^ абули ^нуни Чyмхypии ^чи^отен «Дap бopaи тeлeвизиoн ва paдиoшyнaвoнй », таваччухи бинандагон манзур мегарданд, интихоби кадр, навори вокеа,  

Дамон як барномаи дар Точикистон ва Москва пахшшуда тамоман таассуроти Ба моxияти чамъиятии ин вокеа нигоx накаpда накши воситаи Чи тавре ки зикр гардид, хифзи манфиати гурухи муайян, фишор овардан дар 

23 авг 2014 Нодиров бояд ин масъаларо расман шарх дихад ки барои чи ба ин амал даст хазар мекунанд. сафири точикистон дар хиндустон чи кор мекунад, . ТачикЭйр тамоми шахрвандоне ки аз ин вокеа хабар доранд.

26 фев 2008 Мехостам фахмам-чи вокеа руй дода буд,ки онхо аз ватани худ кучиданд? Дар ин марз касе намондааст ба гайри ду гузари Бухоро. Сипас сокини дехаи Дахбед, нохияи Турсунзода, Чумхурии Точикистон

Операцияи вазмин мо наматавонем,мумкин дар Душанбе тавонанд гуфтанд. огоз кардан, чи тавр делам 4 статядори Архитекторро прокурор кад кард, охир сиесати давлат . Аллакай У дар рузи вокеа аз олам гузашта будааст.

22 Сен 2010 Чои вокеа дараи Камаров. Ичрокунандагони он мусулмононе, ки то мо бошад)? Онхо хатто ба мардум дар хусуси чанд дафъа ва чи гуна бо . ХУДО зада медони,ки факат дар Точикистон ДУ МАРД аст ,ки халки 

Аз ин вокеа занак батамом аз дунё навмед шуда, мегуфт, ки ба Дар хамон х,олати дилгирён хоб аз чашмонаш парида, хесту сахт гамгин шуд (Д.м., 3, .. Камолиддинов Б. Забон ва услуби Хаким Карим. - Душанбе: Ирфон, 1967. .. аммо аз чи^ати маъно ба як мафхуми ашё, аломат, микдор, амалу х,олат  

 

15 Янв 2015 Мақомоти пулис дар шаҳри Сарбанди вилояти Хатлон мегӯянд, як зани 34- сола аз ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ аз сӯи ҳафт нафар, 

Таи ду соли баъди кабули стратегияи пештара барои Точикистон дар августи соли .. ва чи сахмгузориро дар сармояи сахми дарбар мегирифтанд .

Душанбе - 2013 .. Кунун бишнав, ой холис озодмард, Ки Гулшохи дилхох бо у чи кард (4, 32). .. Дар рисолаи мо яке аз ин гуна достонх,о «Варка ва Гулшох», ки аз Айюк;й дар кисмати бокимонда (1253 байт) мавзуи ишки Варшаву Гулшох, ва х,одисаю вокеа^ои ба ин мавзуь марбутро ба назм овардааст.

17 Iyul 2017 Пас аз хондани ин ҳодиса ба қавле дар пӯсти баданат мурғак медавад. Дидед? Не? Ана акнун чи: Ҳаммаи ин муддат дар таги рахти хоб марде, ки ҳамсараш бо вай ба шавҳар хиёнат мекардааст пинҳон шуда будааст. Ин вокеа дар кучо шудааст? Точикистон йо ягон кишаари дигар?

20:17 (бо вақти Душанбе) 20-04-2016 Хабарҳо Аз як ҳодисаи таҷовузи ӯ ба номуси як зани тоҷик дар сомонаи Евразия.нет хонуме бо исми и читари духтарай дар Арабистон мегарда?? чи кор мекунад дар он чо чиба худаш Дар Руссия вокеа рух надодааст, ки гуем барои мехнати пок рафтааст.

-ЧИ ХУБЕ КИ ТОЧИКОН БА ШАХРАКИ МО МЕХМОН ШУДЕД. У ДАР РАФТИ СУХБАТ . Имруз дар Точикистон низ мисли дигар мамолики чахон ситорахо ба муд даромадаанд. Агар яке хатто як .. АСЛИ ВОКЕА ЧУНИН АСТ. ДАР 

9 Окт 2015 Шумо мафхуми «эхёи таърихи - экологи»- ро чи гуна мефахмед? Сарчашамаи гул-гул шукуфонии сохтмони маънавии Точикистон чи шуда метавонад? Аз аврупоиён аввалин маротиба кихо дар Осиёи Миёна саёхат . Кай ва баъди кадом вокеа забткории арабхо ба Осиёи Миёна сар 

Дар солхри минбаъда дар Душанбе, Хисор, Янгибозор, Шахрисабз низ ингуна . Баъди ин вокеа шуриш тамоми водии Фаргонаро фаро гирифт. . аз баркарор кардани хркимияти шуравй чи дар маркази Русия ва чй дар гушаю 

Хавлие дар пушти хавлй,. 6 М айзада лак дар лак ин чо. чи абру,. Муй чун занчири цечон,. Зеби гардан чоду-чоду. Вакти рафтори Вокеа чист?

9 Июн 2014 2)Ибтидои мубориза дар давлати Темуриён баъди вафоти Темур. .. худ даровардани нохияхои чанубии Точикистон ва Узбекистони имрӯза лашкар Ин вокеа чунин рӯй дода буд: Амирони мангит дар шароити