Возможно, вы искали:
 

9 Июн 2014 Дар баъзе нохияхои Точикистон бодхои махаллӣ, ки вобаста ба фасли сол ва . Дар Канада хамагй 30,0 млн аҳолӣ зиндагӣ мекунад. . мебошад ва одам бехаво хатто 5 дакика хам зиндаги карда наметавонад.

9 Июн 2014 Дар нохияхои Точикистони Шимоли ва чануби гарби ки нохияхои нисбатан тараккикарда Аксари ахолии чумхури дар дехот зинрдаги мекунад. . аз хайвонхо санргпушту хорпушт, морхои печон, кобра, зиндаги мекунанд. Делтаи аз хама калонтарини дунё делтаи кадом дарё аст?

15 Фев 2016 Масохати вилояти Сугд чанд фоизи ЧТ ташкил мекунад? 15 18 22 63 4. Дар кадом кисмати Точикистон тилло истехсол мекунанд? Конибодом Кадоме аз ин нохияхо дар солхои истиклолият таъсис ёфтанд? Исфара Чанд фоизи ахоли Точикистон дар дехот зиндаги доранд? 45 76 50

27 Мар 2010 Онхоро дар раёсат бо пули калон ба кор мегирифту баъд доимо як бор ба назди акаи Нуриддин мераваду хизмати он касро мекунад.

13 Июн 2013 Точикистон, ки шахрвандони зиёд бо урфу одати мусулмони зиндаги мекунанд, дида мешавад. То имруз дар нохияхои дурдаст ва дехот вохиди кории Дар Чумхурии Точикистон, монанди дигар кишвархо, химояи хукуки дар кадом конун гуфта шудаастс ки кудакони хурдсолонро дар 

онҳо дар манзилҳои шахсии берун аз ҳудуди қисми ҳарби зиндаги дошта . индивидуали дар модули 1 дода мушавад, ва вобаста аз он, ки кадом сатр .. сардори хочаги дар хона зиндаги мекунад ѐ не, сардори хочагиро нишон дихед. . Агар респондент дар дигар нохияхои Точикистон зигндаги накрада.

Точикистон ба мархилаи нави рушд ворид гардида, дар арсаи як аст — ин боз хам баланд бардоштани сатхи зиндаги ва некeахволии халк мебошад, мекунад, ки кадом хизби сиёси чи гуна мавкеъ ва накш дар чомеа дорад. . холо бошад дар хамаи созмонхои шахру нохияхои вилояти Сугд омодаги ба  

12 Сен 2013 Дар ТоЧикистон халК баёнгари соХибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи ТоЧикистон аз Вилояти Мухтори КeХистони Бадахшон, вилоятХо, шаХрХо, ноХияХо, шаХракХо ва деХаХо иборат аст. Давлат бо Хамватанони берунмарзи Хамкори мекунад. Моддаи Хар кас ХаККи зиндаги дорад.

ШАРХИ МУХТАСАР. Таи ду соли баъди кабули стратегияи пештара барои Точикистон дар . мекунад, ки барои хизматрасонии карз бе чалби кафолати давлати ба кадри кофи .. Тибки тахкики сатхи зиндаги дар. Точикистон, ки 

Дар даврони шурои дар Точикистон хайати хуби кадрхо ташаккул дода шуда . Дар шароити Точикистон, ки кисми асосии ахоли дар дехот зиндаги мекунад, Дар як катор нохияхои Русия оиди истехсоли махсулоти гуногун колхозу ахолии дар бораи бозори мехнатии хар кадом деха шарти тезонидани 

 

Вакте ки рохбарони аввал дар Точикистон яхуди, узбек, армани, рус буданд, Хисор гузаштагонашон ки садсолахо дар ин сарзамин зиндаги карданд, . ва ё он махал мансубанд ва хадафхои махали мазкурро дифо мекунад ва ё чун силох . Дар бисёр шахру нохияхо гурухе бо аждодашу хамдехагонашу 

27 Апр 2008 Акнун худ тасавур кун вай чи хел кор мекунад. тамоми рохбарони хозираи хукуматхои шахру нохияхо ва чумхури озод карда шуда, Дар хамин холат метавонад Точикистон аз ин балохои ба сараш омада dar bain mondaast namedonad az ryie fasodi doxiliash ba kadom jihat bowar kardy 

Пеш аз ин дар асри IV барои сабти Авесто дар асоси хати оромӣ хати махсус Таркиби иҷтимоии зардуштионро ба се гурӯҳи зайл ҷудо мекунад; 1) .. Дар «Авесто» барои ифодаи маънии иттиҳодияи нохияхо истилохи 

Дар Миззи мудаввар намояндагони СГД аз нохияхои Чиргатол,Точикобод, Нуробод Ин иштирок дар кадом савия сурат мегирад? . То чое мо огохи дорем, дар Чумхурии Точикистон 17 лоихахои .. барои ба таври сазовор зиндаги ва кор кардан ёри мерасонад, ба даст меоваранд. ро ташкил мекунад.

15 Авг 2017 Дар чануби Казокистон ва Точикистони Шимоли конхои охан Дар шахрхо 10 362 хазор нафар, ё худ кариб 41%и ахолии Осиёи Миёна зиндаги мекунад. ба он ки бо кадом халк якчоя зиндаги мекунанд) гап мезананд. Дар охири асри 19 — ибтидои асри 20 ба нохияхои гуногуни Осиёи 

5 Июл 2013 Имрузхо дар кучахои шахр гаштугузор кунед, мебенид ки чихел духтарону Донишчудухтароне ки аз нохияхо омада мехонанд, агар ахмият дихем, Неъмат Бобочонов! Мухассили донишгохи геологии Точикистон. ки бо Модараш буд бо кадом як гапашон чунон баровардаанд, ки у чунон 

Пас аз 52 рузе, ки дар беморхона муолича мекунад, Садриддин ба Самарканд кучида меояд. Айни академики Академияи Точикистон таъин гардида буд, Бисёр дехаву нохияхо, кучаю хиёбонхо, мактабхо номи уро гирифтанд. . ва ман хостам дар зиндаги монанди он бакколеро ёфта тамошо кунам.

Накши асосиро дар системаи молияи давлат хамгироии бучет: бучети чумхури, Бучетхои вилоятию нохияхои гуногун асоси андухти воситахои молиявии Дар Точикистон фондхои максадноки давлати ба сифати фонди бучетие амал фишанги бехамтои халли масоили муомилоти пул хизмат мекунад.

17 Фев 2015 Барои мисол дар минбар ба чои Мухиддин Кабири ягон ва чунин аз куншудахо дар тамоми нохияхои чумхури вучуд доранд. ин роххо меравад дар 1-2 - сол дина гунах кор месози кадом марде Ееее мардуми бе номус бе савод интин одамокати точикистон читин пеш мерафта бошад.

дар. ва. аз. ба. ин. ки. август. Точикистон. |. бо. барои. -. кишвар. он. на. як. се. то зиндаги. вазъи. вазорати. анчом. мешавад. Нур. Саттор. минтакаро. илми соат. сиёси. байналмилали. додгох. байналхалкии. кадом. Зартуштиён мекунад. мекунанд. имсол. Шурави. мемондем. дохили. дохилии. яксаду.