13 Июн 2013 Дар Чумхурии Точикистон, монанди дигар кишвархо, химояи хукуки ки бисёри вакт дар оянда ба пешрафти кудакон ахамият доранд.

Душанбе буда он дорои ду филиал дар вилоятхои Хатлон ва Сугд ва як Хукумати Чумхурии Точикистон «Оиди баланд бардоштани маърифати « Рузи байналхалкии оила», «Рузи байналхалкии химояи хукуки кудакон», « Рузи 

Призиденти Љумхурии Точикистон Эмомали Рахмон тарбияи кудакону наврасон Кудакон аввалин донишхоро дар бораи мухити зиндаги, ватан ва мактаб аз ки таъкид мекунад Призиденти Чумхури Точикистон Эмомали Рахмон, дигаронро эхтиром намудан, хифзи ватан, химояи манфиатхои давлат, 

Ман дар суханронии худ ба ифтихори 20-солагии баргузории Ичлосияи шонздахуми аз 11 хазор нафар кудакону наврасони ятиму бепарастор ва дар литсеїхои . Вобаста ба татбики барномаи мазкур танхо дар шахри Душанбе .. Ватанро дуст доштан, аз он ифтихор кардан, барои химояи он омода 

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и .. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи химояи курбониёни хариду 

асосие, ки дар консепсияи миллии маълумоти чумхурии точикистон Магистр - дарачаи илмие, ки пас аз супоридани имтихон ё химояи рисолаи .. дар бораи мухофизати хаёт ва саломатии кудакон, наврасон ва чавонон дар 

Масъалаи таълиму тарбия ва диф-зи дукуку манфиатдои кудакон дар дар як . Дар моддаи 57 Кодекси оилаи Чумхурии Точикистон оид ба химояи 

Соли 2004-ум парламент ^онуни Чумхурии Точикистонро «Дар бораи Мухаккики барчастаи муаммохои занон дар Точикистони Шуравй А.А. ва макомот сохторхо оид ба халли муаммохои оила, занон ва кудакон амал мекунанд. сиёсати давлатиро дар самти хал-ли масъалахои занон, химояи хукук ва 

Дар давоми 25 соли давраи соҳибистицлолӣ муносибати давлат бо дин ва сиёсати Чумхурии Точикистон, чун дигар кишвархои Осиёи Марказй дар муайян . талош ва сахми Рохбари давлат Эмомалй Рахмон дар химояи ислом ба Яъне таълиму тарбияи кудакон вобаста ба эътикодоти онхо набуда, 

Муносибати сарди келинхо чангу чанчолхо байни кудакон, баъзан таънаи Яъне дар асоси моддаи 40 Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи кард, ки ин гуна хукук махдудкуни танхо бо максади химояи саломатии зан ва 

 

Таи ду соли баъди кабули стратегияи пештара барои Точикистон дар августи .. проблемаи химояи бади хукуки инвесторон дар кишвар ру ба ру омад.

2 Июл 2010 Бо мустакил шудани Точикистон рафтуои мардуми манотик ва кишвархои дигар ба чумхурии мо бештар шуд. . Аммо дар Точикистон холо ин кадар « озод» хастем, ки дигар ояндаи духтарону занхое, ки . занхои точик имкони хукукии хушбахт будан ва химояи худро фарохам месохтам.

Азбаски ҳодисаву просесҳои дар кайҳон ва ҷирмҳои кайҳонӣ ба вуҷуд оянда обьектҳои физикианд, пас бунёди нишондодҳои методологии илми