КАРОРИ ХУКУМАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛИ 2005

 

бозори мењнат дар Љумњурии ТоÙикистон то соли 2020;. - баланд .. Њукумати Љумњурии ТоÙикистон аз 2 декабри соли 2005 № 454» аз эътибор 

Дар иртибот ба ин Хукумати Чумхурии Точ,икистон бо карори худ аз 2 соли 2005 дар вилояти Бадахшон, соли 2006 дар шахри Душанбе, соли 2007  

Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи бахисобгирии мухосиби ва лицензирования отдельных видов деятельности» от 1 сентября 2005 года № 337 Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз 27 майи соли 2011 №42 · "Дар 

Консепсияи рушди соҳаҳои комплекси энергетики ҶТ дар давраи солҳои Қарори Ҳукумати ҶТ аз 30 декабри соли 2005, № 501, Ба забони тоҷикӣ ва Чумхурии Точикистон барои давраи то соли 2030 · Карори Хукумати ЧТ аз 1 

Дар Конуни Чумхурии ТочикистонДар бораи Бучети давлатии Чумхурии бучети чумхурияви дар Бонки Милли Точикистон ба 1 январи соли 2005 - 22000 .. Вазорати молияи Чумхурии Точикистон дар асоси Карори Хукумати 

Бояд тазаккур дод, ки барои рушди китобхонахо танхо дар 8 соли охир беш аз сомонї пешбинї шудааст, ки ин нисбат ба соли 2005 чор баробар зиёд мебошад. . Вобаста ба татбики барномаи мазкур танхо дар шахри Душанбе карори Хукумати Тољикистон аз 3 маїи соли 2006 «Дар бораи мукаррар 

Таи ду соли баъди кабули стратегияи пештара барои Точикистон дар августи соли 2001 кишвар Хукумат инчунин карор кард, ки хачми сармоягузории 

Такмили Конунгузории Чумхурии Точикистон Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 марти соли 2009, №637 «Дар бораи таъсиси Маркази 

22 Янв 2016 Дар соли чорӣ (соли 2005) фонди захиравии Президенти Чумхурии дар махалхо Хукумати Чумхурии Точикистон муайян мекунад. Тартиби баррасии лоихаи карор дар бораи бучети махаллӣ ва тасдики онро 

8 янв 2009 макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон дар тарбияи кадрхо ва такмили амалияи . прокурорй ва хатто аз болои конун карор дошта бо- шанд. Аз рузхои Агар дар соли 2005 дар микёси чумхурй 12074 чиноят содир шуда . тасозии назди Хукумати Чумдурии Точикистон, макомоти 

 

Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 20-уми ноябри соли 2008 Раиси собики «Точик-Эйр» ба ин хам каноат накард ва соли 2007 дар шахри вай супориши Раиси Чумхури Точикистонро (№ 226 аз 14 июни соли 2005)  

Б.Ч. Сафаров ба суди нохияи Синои шахри Душанбе барои дар манзили .. Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон тахти № 541 аз 25-декабри соли 

Точикистон. «Дар бораи маком о ти прокуратураи Чумхурии Точикистон»). .. соли 1996 к,абул карда шуд, баъд 25 июли соли 2005 Крнуни малй Рах, мон бо Карори Раёсати Шурой Илова бар ин, бо К^арори Хукумати Чум-.

27 Мар 2010 136 Комментариев to “Ба Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам бахри таъмини амнияти мардум дар минтакай РАШТ карор. дорем. .. 3 се сол мешавад ки ман тибки роххат ба хукумати нохияи дар боло .. Н Рудаки соли 2005 мактаби миёнаро хатм намудам худи хамон сол ба 

То чое мо огохи дорем, дар Чумхурии Точикистон 17 лоихахои дарозмуддати . чумхурии Точикистон соли 2004 ва дар асоси Карори Хукумати Чумхурии Мохи майи соли 2005 Бонки умумичахони лоихаи ташкилоти мазкурро 

Душанбе 2015 Тољикистон аз Фоуми Парижи соли 2005 инљониб дар муколамаи оид ба њамкории самаранок бањри рушд дар Тољикистон мониторинги фазои сармоягузорї (дар тањрири ќарори Њукумати Љумњурии 

баробари амалигардонии онњо» аз 1 марти соли 2005, №89… ва занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2001-2010» таѓйироти пешнињодшуда ба Кодекси замини Љумхурии Точикистон 7-тоашро тасдиќ кард. .. Назорати иљрои ин ќарор ва рафти татбиќи Барномаи давлатї ба зиммаи.

3 апр 2007 Шартхои фаъолияти мазкур дар Конуни Чумхурии Точикистон тахты № 37 аз 17 баъзе намудхои фаъолият” ва Карори Хукумати “Ч Т тахты _. №337 аз 1 сентябри соли 2005 пешбинй шудааст.'(№172 83 3.04.

Кабул гардидани карор дар бораи таъсиси кооператсияхои кишоварзи. D. Соли 1923 4. А.Ба Душанбе кўчидани хукумати Точикистон 1.Декабри С. Вилояти Мухтори Бадахшон ба хайати ЧМШС Точикистон шомил гашт 4.16 октябри соли 1929 дар Чумхурии Точикистон мавриди Солхои 2005 -– 2015

Меъёри фоизӣ дар соли 2017 (% солона). Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (май). 14,92. Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ