КОИДАХОИ ХАРАКАТ ДАР РОХХОИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

 

Тахияи тахрири нави "Коидахои харакат дар роххои Чумхурии. Точикистон" ( карори Хукумати. Чумхурии Точикистон №565 аз 7.12.с. 1997 "Дар бораи 

3 Dekabr 2016 манъ менамояд (кисми Коидаи харакат дар рох), бе аптечка, аломати садамаваи ва Аз ин хотир корманди БДА дар асоси талаботи банди тибки талаботи моддаи 18 Конуни Ҷумхурии Точикистон «Дар бораи санчиш оид ба донистани коидахои муносибати эхтиёткорона бо силох, 

Такмили Конунгузории Чумхурии Точикистон Дар сомонаи мазкур Шумо метавонед ҳамагуна маълумоти лозимиро дар бораи Маркази миллии Сомонаи мазкур дар ҳамкорӣ бо Филиали дар Тоҷикистон будаи Ассотсиатсияи 

Андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард Коидахои асоси микроиктисодиёт Сохтор ва раванди бучети дар Чумхурии Точикистон.

Ман дар суханронии худ ба ифтихори 20-солагии баргузории Ичлосияи .. шудани шумораи воситахои наклиёт дар роххои мошингарди кишвар 8 хазор чавон 42 хазор холати ваїронкунии коидахои харакат дар роххо ба амал 

Дар синфи 8-ум хангоми шархи «Фанни химия» метавон рочеъ ба мафхуми ки дар Юнони Кадим роххои коркарди тиллои холисро пайдо карда буданд . . илмхои педагоги Хоников Шахтут ва унвончуи ПИП Чумхурии Точикистон аз жанрхо ва коидахои навиштани макола» ва гайра барраси гардиданд.

27 Мар 2010 Онхоро дар раёсат бо пули калон ба кор мегирифту баъд доимо онхоро 143 Комментариев to “Ба Президенти Чумхурии Точикистон 

22 Авг 2011 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар . Мардум имруз дар асри 21 зиндаги доранд, усулу роххои баробари донистани коидахои харакат дар роххо ичрои дурусти онхо дар 

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и назди Президенти Ч . макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон дар тарбияи кадрхо ва такмили .. намудани талаботи «Коидахои ба макомоти хифзи.

Кайд мегардад, ки масоили цавобгарии %уцуци %ам дар назарияи умумии % уцуц ва Эълон гардидани сохибихтиёрии давлатии Чумхурии Точикистон ва рушди . цавобгарии хукукй изхори назар намуда, якчанд роххои татбики якцоя ва Масалан, вайрон намудани коидахои хисоби овозхо боиси бекор