КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

 

Рўзи 14.11.2009 чихати ичрои талаботи «Консепсияи миллии тарбия» ва гимназия дар толори калони Донишгохи давлатии тичорати Точикистон 

Низоми тахсилоти Чумхурии Точикистон дар шароити кунунии демократишавии . Консепсияи миллии тарбия дар Чумх,урии Точикистон. - Д., 2006 4.

асосие, ки дар консепсияи миллии маълумоти чумхурии точикистон. ИСТИФОДА ШУДААНД. Бонки маълумот — мачмуи маводи таълимию иттилоотие, 

Муассиса дар фаъолияти худ Сарконуни Чумхурии Точикистон, Конуни « Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии Точикистон», барномахои 

Консепсияи тахсилоти муттасил дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2017- Стратегияи миллии рушди Чумхурии Точикистон барои давраи то соли рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

67) Принсипи халкияти тарбия дар афкори педагогии К. Д. Ушинский ба чи асос . 116) Дар Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии Точикистон чанд  

ПАЕМХОИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН · КАРОРХОИ Дар чорабинӣ озмуни расмкашӣ ва газетаи деворӣ, ки дар мактабҳои миёна ва олии .. миллї, Консепсияи миллии тањсилот, Консепсияи миллии тарбия дар 

Дар тањияи Ќонуни ЉТ “Дар бораи маориф”, “Консепсияи миллии тањсилот” , “Консепсияи мактаби миллї”, “Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 

нишони мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф дар адабиёти таълимӣ давлатии адабиёти таълимӣ ба cубъектҳои раванди таълиму тарбия; .. Консепсияи миллии тањсилоти фарогир (инклюзивї) барои кўдакони Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи экспертизаи илми ва илми-техники".

Айни С. Дар бораи ваъзияти забоншиносии точик. . Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии Точикистон. (Национальная концепция воспитания в 

 

Такмили Конунгузории Чумхурии Точикистон Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки дар Ватани азизамон ваҳдати миллӣ, сулҳи Соли гузашта барои соҳаҳои иҷтимоӣ 330 миллион сомонӣ маблағҳои .. Вазорати маорифро зарур аст, ки бо мақсади мусоидат дар татбиқи саривақтии консепсияи мазкур тарбия 

15 Fevral 2017 саҳм гирифтан дар таъмини муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва мактабҳои камнуфус бо “Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Қонуни Ҷумҳурии . Душанбе,Чумхурии Точикистон. (сах 30- 32).

Дар чахони муосир ру овардан ба масъалаи љавонон ва истифода аз аз чумла бехдошти вазъи таълиму тарбия, сохиби ихтисос, касбу хунар ва чоїи «Консепсияи миллии сиёсати љавонон дар Љумњурии Тољикистон» ва 

Ганҷи шойгон. Бузургтарин нусхаи хаттӣ дар «Осорхонаикитоб» Абдуллоева. Директорони Китобхонаи миллии Тоҷикистон: Аз Белудау то Сирус 

31 Июл 2009 Далели ин баён меъёрхои конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи дар бораи «Консепсияи миллии рушди тахсилоти касби дар Чумхурии хусусии таълиму тарбия, пайдо намудани имтиёзхо дар андозбандии 

Шамсиддин Каримов, раиси Ассотсиатсияи миллии созмонхои ғайридавлатии . То чое мо огохи дорем, дар Чумхурии Точикистон 17 лоихахои дарозмуддати . Аз хамин лихоз дар матни Консепсияи давлатии ислохоти сохаи 

Чумхурии Точикистон дар охири кдрни XX дар на-тичаи пошхурии собик; Точикистон «Дар бораи маориф»(1994), «Консепсияи макта-би миллии ки дар солхри тулонй маориф ва таълиму тарбия дар чумхурии мо дур аз 

17 May 2017 [ Ба худ гирифтан (106.5Kb) · Гирифтани мавод дар формати PDF (192 kb) ] .. бояд ҳисси баланди худши- носӣ ва ифтихори миллии тоҷикӣ дошта Лозим ба ёдоварист, ки тарбия ва таълим дар педагогика аз 

23 Aprel 2014 Дар баробари ин, мо хуб дарк мекунем, ки бо дарназардошти миллии рушд камтар аз ду сол боқӣ мондааст, зарур аст, ки дар .. ватандӯстӣ, поквиҷдонӣ ва хизмати содиқона ба халқу Ватан тарбия ва ҳидоят намоем. .. Дар наздиктарин муддат тасвиб намудани Консепсияи нави 

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и . макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон дар тарбияи кадрхо ва такмили амалияи .. бучет 138 миллион сомонй ворид нагардидааст. Афзудани