КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

 

Рўзи 14.11.2009 чихати ичрои талаботи «Консепсияи миллии тарбия» ва гимназия дар толори калони Донишгохи давлатии тичорати Точикистон 

Низоми тахсилоти Чумхурии Точикистон дар шароити кунунии демократишавии . Консепсияи миллии тарбия дар Чумх,урии Точикистон. - Д., 2006 4.

Масъалаҳои тарбияи ахлоқию башардӯстӣ дар осори абӯбакри розӣ Текст . ^укумати Чумхурии Точикистон рочеъ ба "Консепсияи миллии тарбия

Консепсияи тахсилоти муттасил дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2017- Стратегияи миллии рушди Чумхурии Точикистон барои давраи то соли рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Айни С. Дар бораи ваъзияти забоншиносии точик. . Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии Точикистон. (Национальная концепция воспитания в 

67) Принсипи халкияти тарбия дар афкори педагогии К. Д. Ушинский ба чи асос . 116) Дар Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии Точикистон чанд  

ПАЁМХОИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН · КАРОРХОИ Ҳамасола 3-юми декабр ҳамчун Рӯзи байналмилалии маъюбон дар тамоми ҷаҳон .. миллї, Консепсияи миллии тањсилот, Консепсияи миллии тарбия дар 

Дар тањияи Ќонуни ЉТ “Дар бораи маориф”, “Консепсияи миллии тањсилот” , “Консепсияи мактаби миллї”, “Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 

Бо ташаббуси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо Федератсияи шоҳмоти 

Ба истиқболи Рӯзи кинои тоҷик 16-уми октябр мақолаи доктори илми фалсафа, фарҳангшинос Саъдулло Раҳимов дар рӯзномаи “Ҷумҳурият” бо номи 

 

Ман дар суханронии худ ба ифтихори 20-солагии баргузории Ичлосияи аз чумла бехдошти вазъи таълиму тарбия, сохиби ихтисос, касбу хунар ва чоїи «Консепсияи миллии сиёсати љавонон дар Љумњурии Тољикистон» ва 

Такмили Конунгузории Чумхурии Точикистон Паёми навбатии Президенти мамлакат ба Маҷлиси Олии кишвар дар Соли гузашта барои соҳаҳои иҷтимоӣ 330 миллион сомонӣ маблағҳои .. Вазорати маорифро зарур аст, ки бо мақсади мусоидат дар татбиқи саривақтии консепсияи мазкур тарбия ва 

Чумхурии Точикистон дар охири кдрни XX дар на-тичаи пошхурии собик; Точикистон «Дар бораи маориф»(1994), «Консепсияи макта-би миллии ки дар солхри тулонй маориф ва таълиму тарбия дар чумхурии мо дур аз 

Дар синфи 8-ум хангоми шархи «Фанни химия» метавон рочеъ ба мафхуми .. «Консепсияи миллии тахсилот», «Банакшагирии дарс ва тахлили он бо усули .. Дар Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи маориф» омадааст: .. таълиму тарбия дар мактабхо ва расондани ёрии методи ба омузгорони  

Шамсиддин Каримов, раиси Ассотсиатсияи миллии созмонхои ғайридавлатии . То чое мо огохи дорем, дар Чумхурии Точикистон 17 лоихахои дарозмуддати . Аз хамин лихоз дар матни Консепсияи давлатии ислохоти сохаи 

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и . макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон дар тарбияи кадрхо ва такмили амалияи .. бучет 138 миллион сомонй ворид нагардидааст. Афзудани 

17 May 2017 [ Ба худ гирифтан (106.5Kb) · Гирифтани мавод дар формати PDF (192 kb) ] .. бояд ҳисси баланди худши- носӣ ва ифтихори миллии тоҷикӣ дошта Лозим ба ёдоварист, ки тарбия ва таълим дар педагогика аз 

ва занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2001-2010». (« IV1 Дастрасии занони 7) Иќтибос аз Стратегияи миллии рушди. Љумњурии таѓйироти пешнињодшуда ба Кодекси замини Љумхурии Точикистон 7- тоашро тасдиќ кард. .. Ташаккули механизми пайдо намудан, тарбия кардан ва.

1 июн 2013 Ч,умхурии Точикистон барои соли 2014» дар мухлатхои зерин ташкил намояд: макроиктисодие, ки Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии Ба Бонки миллии Точикистон тавсия дода шавад, ки то.

23 Aprel 2014 Дар 7 соли оянда, яъне то соли 2020, ҷиҳати расидан ба ин аз 6 миллион тонна дар як сол дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар ба .. ватандӯстӣ, поквиҷдонӣ ва хизмати содиқона ба халқу Ватан тарбия ва ҳидоят намоем. .. Дар наздиктарин муддат тасвиб намудани Консепсияи нави