КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР БОРАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИ

 

Самтҳои асосии сиёсати давлати дар соҳаи хизмати давлатӣ Қонунҳо дар бораи хизмати давлатӣ аз Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии . Нисбати хизматчии давлатй дар давраи санчиш амали ин конун татбик мешавад.

Такмили Конунгузории Чумхурии Точикистон. Асосҳои Қонуни ҶТ "Дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ" (бойгони). Қонуни ҶТ Қонуни ҶТ "Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар ҶТ" (бойгони ).

Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи хизмати дипломатb» rабул карда шавад. .. фаъолияти системаи ягонаи давлатии баrайдгирb, [исоб ва ниго[ 

Дар бораи назорати давлатии молиявњ дар Їуміурии Тоїикистон. (Ѕонун аз 30.07.2007 амали намудани вазорати давлатии молиявиро дар Їуміурии Тоїикистон .. в) расидан ба синну соли ниіоии дар хизмати давлати будан;.

Дар Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ дар кадом асос ва принсип амалӣ Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хизмати давлати» аз чанд боб ва 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати дипломатӣ» қабул карда шавад. таъмин намудани мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

ДАР БОРАИ ЎІДАДОРИИ УМУМИИ ІАРБЊ ВА ХИЗМАТИ ІАРБЊ. (Ѕонун аз саріадии Кумитаи іифзи саріади давлатии назди Іукумати Їуміурии. Тоїикистон .. Љамъкуни ва ба Куввахои Мусаллахи Љумхурии Точикистон, дигар .. Їуміурии Тоїикистон оид ба танзими анъана ва їашиу маросиміо ( Конун аз.

граждании чумхурии точикистон кодекси чиноятии чт конуни чумхурии точикистон конуни чумхурии точикистон дар бораи хизмати давлати конуни  

ЭЪЛОН ДАР БОРАИ ГУЗАРОНИДАНИ ОЗМУН ДАР ВАЗОРАТИ АДЛИЯИ Маҷаллаи Феҳристи ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

3 Dekabr 2016 Дар асоси кадом талабот (конун) даруни аптечка аз тарафи нозири рох аз давлатии автомобили муроҷита намудам ба ман ҷавоб доданд, ки моддаи 18 Конуни Ҷумхурии Точикистон «Дар бораи силох» аз 19 марти ки дар мақомоти корҳои дохилӣ ва хизмати ҳарбӣ 20 сол ва зиёда 

 

16 Фев 2014 Бино ба гузориши дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон дар дидор бо комиссари ҳарбии ноҳияҳои тобеи 

24 Апр 2012 22 дар сади ҷавонони синни хизмати сарбозӣ омили аслии сарпечӣ аз артишро ба шеваи иҷборӣ ва дигар роҳҳои ғайриқонунии 

Хизмати Мадад бо рақами телефони 19-19-и Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии ба ҷашни 26-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон .. 7-уми сентябри соли равон дар толори РВКД дар вилояти Суғд ба НАЗАРБОЕВ ДАР БОРАИ РИШУ ҲИҶОБ: МО БА ИН РОҲ НАХОҲЕМ ДОД!

Аз чумла, лоихаи Конуни Чумхурии Точикистонро “Дар бораи ворид тагйиру иловахо ба Конуни Чумхурии ТочикистонДар бораи Бучети давлатии Чумхурии хариди тачхизоту наклиёт, сафархои хизмати ва дигар харочотхои 

аз 2 августи соли 2011, №Н26 «Дар бораи тадбирх,ои такдият додани . . Чумхурии Точикистон ва Раёсати хизмати давлатии назди Президенти.

8 янв 2009 давлатии Ч,ум:*урии Худмухтори Шуравии Сотсиалистии Точикистон» кабул гардид. Ин руз Дар рох,и хизмати содиконаи конун кадам них,ода .. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи химояи курбониёни 

27 Мар 2010 Рахмонов Лолахон доимо дар бораи наздики доштанаш бо Шумою низ хамин хел мебошанд) ба номи хизматчии давлати дог мебиеранд, шану шарафи . Дар Точикистон конун хаст , аммо амал намекунад.

4) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќабули таѓйироти пешнињодшуда ба Кодекси замини Љумхурии Точикистон 7-тоашро . Озмунњо барои ишѓоли вазифањои холї дар хизмати давлатї аз љониби маќомоти . Дар бораи Барномаи давлатии «Самтњои асосии сиёсати давлатї оид ба.

22 Янв 2016 Бучети давлати Чумхурии Точикистон барои соли 2004 аз руи даромад ба . Даромад аз хизмати пулаки аз чониби макомоти хокимияти давлати ва . 1 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бучети давлатии 

12 Сен 2013 ЧумХурии ТоЧикистон давлати соХибихтиёр, демократи, ХуКуКбунёд, дуняви . Тартиби хизмати Харбиро Конун муайян мекунад. . ЛоиХаи Конун дар бораи авф аз тарафи Президенти ЧумХурии ТоЧикистон ба