КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР БОРАИ МУРОЧИАТИ ШАХРВАНДОН

 

Конунхои кодексхои Чумхурии Точикистон (1024) дар бораи хизмати давлати конуни чумхурии точикистон дар бораи мурочиати шахрвандон конуни 

11 ноябри соли 2011 дар чаласаи навбатии Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон Конуни Чумхурии Точикистонро “Дар бораи 

Прокуратураи генералии ЧУМХ«УРИИ Точикистон конун, назорати риояи дакик, ва ичрои якхелаи конунхо, хифзи хукуку озодихои инсон, манфиатхои дав лат ва «Дар бораи макомоти прокуратурам Чумхурии Тоцикистон»), .. мурочиати дар прокуратура баррасигар- .. х,ук,ук,ии шахрвандон ва дар.

27 Мар 2010 Рахмонов Лолахон доимо дар бораи наздики доштанаш бо Шумою бародаратон акаи Нуриддин дар харчое, ки рост ояд руирост 

Чуноне, ки Конститутсияи Чумхурии Точикистон дар соли 1978 бо чумла шудани Конуни КТ «Дар бораи мурочиати шахрвандон»; нишондоди кисми 2  

Хамин халнома сабаб гардиду дар асоси мурочиати шахрвандон ба омузиш «Мувофики конуни конститутсиони Чумхурии Точикистон «Дар бораи 

6 Ноя 2016 Ба Президенти Чумхурии Точикистон, Асосгузори сулху вахдати милли, . ки дар конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи мурочиати 

дар Чумхурии Точикистон барои со.,Iхои 20l3-2020), мутобици банди Iб аз 12 январи соли 2017, Nя28 <Щар бораи тасдики Накшаи кории дохиидоравии. Кумитаи .. цабул ва баррасии мурочиати . шахрвандон аз чониби шахсони . конуни барои хизматчиёни давлатй, бо максади пешгирии раванди.

То чое мо огохи дорем, дар Чумхурии Точикистон 17 лоихахои дарозмуддати Байналхалки ва Ташкилотхои чамъияти кумакхои зиёде барои шахрвандон кардаанд. Мурочиати мардум ба беморхонахо бештар гардид . Асоси хуќуќии хамкории онхо Ќонуни Чумхурии Точикистон «Оиди иттиходияхои 

12 Сен 2013 ЧумХурии ТоЧикистон ва ТоЧикистон Хаммаъноянд. мансабдор, шаХрвандон ва иттиХодияХои онХо вазифадоранд Конститутсия .. ЛоиХаи Конун дар бораи авф аз тарафи Президенти ЧумХурии ТоЧикистон 

 

Конуни Конститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи вазъи хукукии узви Мачлиси Милли ва Оид ба мурочиати шахрвандон маълумот дихам.

17 ноя 2015 Душанбе дар хабси пешаки нигох дошта шудаам. шахрвандон, ки вобаста бо хукукхои шахрвандон боздошт, кофтукоб, хабс ва дар асоси Конуни ЧТ «Дар бораи Иттиходияхои чамъияти» таъсис дода шуд, хамчун Раиси Иттифоки адвокатхои Чумхурии Точикистон овоз надиханд, 

Реферат бо забони точики дар бораи мирсаид али хамадони. . Аз кабули як зумра конунхо, аз чумла Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи эшон, мурочиати у ба халки шарифи точик (12 декабри соли 1992), ки дар он хукукхои ширкати шахрвандон ва ташкилотхо дар фаъолияти хизбхои сиёси,