Аз чумла, лоихаи Конуни Чумхурии Точикистонро “Дар бораи ворид намудани ба Конуни Чумхурии ТочикистонДар бораи Бучети давлатии Чумхурии музди мехнат, нафака, стипендия, кумакпули ва чубронпулихо, пардохти 

Точикистон «Дар бораи таъмини нафакаи шахрвандони Чумдурии. Точикистон» ф а р м музди мехнате, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 фонди музди мехнат ва таъминоти нафака пешбинишуда, аз хдсоби.

асоси Конуни Чумхурии ТочикистонДар бораи молияи давлатии. Чумхурии нафака аз руи хисачудокунихо байни бучети Вилояти Мухтори.

1 июн 2013 лоихаи Крнуни Ч,умхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии . бунети сугуртаи интимой ва нафака аз руи даромад ва 

Конуни мазкур асосхои хукукии ташкил ва фаъолияти хочагии дехкони Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хочагии дехкони .. "Дар бораи таъмини нафакаи шахрвандони Чумхурии Точикистон" бо нафака таъмин 

Дар ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода мешаванд: - шарикии иÙтимої Ќонунгузории Љумњурии ТоÙикистон дар бораи шарикии иÙтимої, .. (рухсатињоии иловагї, иловапулињо ба нафаќа, Ùуброни њароÙоти.

13 Мар 2011 Ба Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Чаноби Оли Падарам низ дар хизмати давлат буда дар наздики ба нафака мебароянд. . даъват кардан аблава мекунан ин дар конуни ч.т омадагияй . гапу гузор дар бораи ГЕС барк набуд боз хамон мардуми бечора бе барк монданд .

Қонунҳо дар бораи хизмати давлатӣ аз Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Принсипҳои хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборатанд: 1) волоияти .. нафака баромадан қатъ меёбад.

24 Дек 2010 Дар ҷомеаи тоҷик баҳсҳо атрофи лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», ки аз сӯи 

20 Янв 2016 Бучети давлати дар шакли Ыонуни Чумхурии Точикистон дар бораи дар баробари кабули Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети . оиди пардохти нафака ва кумакпулӣ, дигар пардохтхои ичтимои, 

 

Харочоти бучети Чумхурии Точикистон ба харочоти чумхуриявию Вобаста ба бекурбшави чуброн кардани пасандозу музди кор, нафака ва . Мувофики конуни ЧТ «Дар бораи бучети давлатии Чумхурии Точикистон» хаҷми 

Дар Конуни Чумхурии ТочикистонДар бораи Бучети давлатии Чумхурии . чуброни харочоти фондхои максадноки давлати оиди пардохти нафака ва 

Ахборот дар бораи харакати воситахои пули барои бахо додан ба кобилияти Мувофики дастурамали Бонки Миллии Точикистон муассисахои бонки хукук Назорати дурусти барасмиятдарории хуччати ва конуни амалиётхо бо Барои додани музди мехнат, додани мукофотпули, додани нафака ё 

ё надодани нафака ё ичpо нашудани сyпоpиши давлатй xyкyматpо айбдоp меxисобанд. Мо дар бораи кадрхои бокувват ва ихтисосашон баланд сухан меронем, 1 Паёми Эмомалй Рахмон, Президенти Чумхурии Точикистон ба . ки чамъ-оварии онхо тибки Конуни Ч,умхурии Точикистон « Дар бораи 

12 Сен 2013 Дар ТоЧикистон халК баёнгари соХибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи . Баргузории раъйпурси тибКи Конуни конститутсиони сурат мегирад. . ЛоиХаи Конун дар бораи авф аз тарафи Президенти ЧумХурии 

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и .. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи химояи курбониёни хариду 

22 Янв 2016 Дар давоми соли 2002 бучети давлити Чумхурии Точикистон аз руи .. нафака, ёрдампулихо дар раванди ичрои бучет сарфи назар аз дарачаи 1 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бучети давлатии 

ОЧАШОНА БГОМ маъкулшон нестай иди нахуй аз Точикистон Гап бисёрай дар бораи шумо БУДИКО неки чазой шумора худо БТА . .. шахс хозир дар инчо на хукуматро гуш мекунад на конунро факат конуни худашро . ЧУМХУРИИ ИСЛОМИ АВГОНИСТОН ХАЛКИ ТОЧИК КАШОКУ БЕСОХИБ МЕМОНД 

31 Янв 2017 Ифтихор аз механ ва аз таъриху тамаддун, ки дар калби хар ватандор мо 60 баробар боло рафтаву хачми миёнаи нафака 85 баробар афзун шудааст . Конунуи Чумхурии Точикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти чори кардани омузиши Конститутсия ва Конуни ЧТ «Дар бораи 

Кадом сол ва кадом руз дар Чумхурии Точикистон пули миллии «Сомони»ба . Кадом сол Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бонки миллии .. бонки; $D) шаходатнома барои гирифтани нафака ё ёрдампули; @111.