КОНУНИ ТОЧИКИСТОН ДАР БОРАИ МУРОЧИАТИ ШАХРВАНДОН

 

11 ноябри соли 2011 дар чаласаи навбатии Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон Конуни Чумхурии Точикистонро “Дар бораи 

дар бораи мурочиати шахрвандон конуни чумхурии точикистон дар бораи масъулияти падару модар конуни чумхурии точикистон дар бораи замин 

Прокуратураи генералии ЧУМХ«УРИИ Точикистон конун, назорати риояи дакик, ва ичрои якхелаи конунхо, хифзи хукуку озодихои инсон, манфиатхои дав лат ва «Дар бораи макомоти прокуратурам Чумхурии Тоцикистон»), .. мурочиати дар прокуратура баррасигар- .. х,ук,ук,ии шахрвандон ва дар.

таъмини волоияти конун, назорати риояи дакик ва ицрои якхелаи Точикистон. «Дар бораи маком о ти прокуратураи Чумхурии Точикистон»). .. сон, бахусус баррасии мурочиати шах,р- . 500 нафар шахрвандон аз х, удуди 

Давраи дувум, ин давраи кабули се Конститутсияи ЧШС Точикистон дар асоси . Конуни КТ «Дар бораи мурочиати шахрвандон»; нишондоди кисми 2 

6 Ноя 2016 Ин хам бошад сухан дар бораи Раиси Кумати Давлатии идораи заминсози . Адолат? Дар кучост мухтарам Чаноби Оли, «Конун дар бораи Точикистон «Дар бораи мурочиати шахрвандон» гуфта шудааст, агар 

Хамин халнома сабаб гардиду дар асоси мурочиати шахрвандон ба омузиш «Мувофики конуни конститутсиони Чумхурии Точикистон «Дар бораи 

27 Мар 2010 Ба Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Чаноби Оли Рахмонов Лолахон доимо дар бораи наздики доштанаш бо Шумою Ин мурочиати дуюми ман мебошад. Дар Точикистон конун хаст , аммо амал намекунад. . шумо дар байни халки дусдоштатон Арзу шикояти шахрвандон 

12 Сен 2013 Дар ТоЧикистон халК баёнгари соХибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи шахсони мансабдор, шаХрвандон ва иттиХодияХои онХо вазифадоранд .. ЛоиХаи Конун дар бораи авф аз тарафи Президенти ЧумХурии 

(Дар бораи тасдики Накшаи кории дохилиидоравии Кумитаи андози назди Точикистон бароrт солцои 2017-20l8, накшахои кории лохилидоравии хулро кабу:r .. цабул ва баррасии мурочиати . шахрвандон аз чониби шахсони . конуни барои хизматчиёни давлатй, бо максади пешгирии раванди.

 

То чое мо огохи дорем, дар Чумхурии Точикистон 17 лоихахои дарозмуддати Бонки ва Ташкилотхои чамъияти кумакхои зиёде барои шахрвандон кардаанд. . Асоси хуќуќии хамкории онхо Ќонуни Чумхурии Точикистон « Оиди бо макомотхои хокимияти давлати, дар бораи баланд бардоштани савияи 

Конуни Конститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи вазъи хукукии узви Мачлиси Милли ва Оид ба мурочиати шахрвандон маълумот дихам.

17 ноя 2015 Душанбе дар хабси пешаки нигох дошта шудаам. карда будам, то ки мурочиати маро оиди таъкиби сиёси ва адвокатии ман ба шумо расонад. ки вобаста бо хукукхои шахрвандон боздошт, кофтукоб, хабс ва хабси дар асоси Конуни ЧТ «Дар бораи Иттиходияхои чамъияти» таъсис 

Реферат бо забони точики дар бораи мирсаид али хамадони. . Аз кабули як зумра конунхо, аз чумла Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи эшон, мурочиати у ба халки шарифи точик (12 декабри соли 1992), ки дар он хукукхои ширкати шахрвандон ва ташкилотхо дар фаъолияти хизбхои сиёси,