Срочно хонай фуруши дар Душанбе Ленинский раён харидор бошед занг занед Самир, воалекум салом хона 35$ хазор долар 8 дархонаст 9 сотих 

Хариду фуруши хонахо дар Чумхурии Точикистон Салом бародаро ва хохаро ман Хона гирифтани дар шахри хучанд ё ки заминам бошад мешавад 

Салом малек бародаро замини фуруши дар кишоки Галахона наздики мошинбозори нав чош тепахай времянка кардагияй дар оянда метонен ки хона 

Это не только цифровая экономика, которая включает производство и использование .. Душанбе был установлен цифровой коммутатор EWSD на 2500 абонентов, производства компании «Симко», переданный в дар Турецким Правительством, . зона охвата остальных компаний распространяется на г.

плексного проектирования адаптационных изделий. 8. Зокиров Ф.Ш. Орифова Х., Орифов Р. Сиёсати илмї-техникї ва инноватсионї дар самти рушди саноат базе компаний мобильной связи города Душанбе. 25. экономики в инновационной среде. 31. Дар њарорати хона 8-10 соат нигоњ доштем.

11 мар 2016 Мирзо Сирољ бо тавсияи Садриддин Айнї ва Мунзим дар хонаи Садри Зиѐ бо .. Солењов, Масрур Мирзоев.- Душанбе: Адиб, 1992.- 272 с. 8. .. Дар ин ҷангҳо хону амирон аз тамоми имкониятҳо .. корпус, несмотря на сложности социально-экономического характера, сформировал.