21 июн 2015 Зардолуи хушкро хамчун манбаи сергизо ва шифобахш дар бо якчоягии дигар растанихои шифобахш барои муоличаи бронхит, 

Дар баробари ин гиёххои шифобахш, гулхои рангорангу буттахои ороишй ва дар натича як силсила таклифу пешниходхои Точикистон дар сатхи чахонй . интихоби навъхои нави растанихои кишоварзии ба шароити кишвар 

Нохия-и баландтарини Точикистон, вилояти мухтори Бадахшони Кщхй — Помир, 120 Дар Точикистон кариб хазор даре ва руд мав-чуд аст . Дарахтони мевадор ва растанихои дорувор барои мардум хеле муфид мебошанд.

1 Сен 2014 Обхои маъдании шифобахш ва нушокй дар каламрави чумхуриро кариб дар хамаи мавзеъхо вомехурад. Хамаи сарватхои 

9 Июн 2014 Аз 1500 намуди растанихои дорувори хамаги 145 намудро дар тиб Дар Точикистон бешазорхо кам буда, 3 фоизи масохати онро ташкил медихад. бодом, себ, нок,олуча) ва гиёххои шифобахш хеле бисёранд.

Паҳнакҳои барги зулф 6-21 см дар дарозї ва 4-14 см дар паҳнӣ мебошанд. Миќдори рагҳои паҳнаки барг 3-7 то мебошад. Дарозии думчаҳои барг 7-20 

Ҳасани Деҳлавӣ - Саъдии Ҳиндустон - аз шоирони бузурги порсигӯи Ҳиндустон дар қарни ҳафтум ва ҳаштуми ҳиҷрӣ, ҳамзамон ва ҳамнишин, дӯст ва 

Дар матбах хар як чихози он бояд чой ва макони аники худро дошта .. барои касони фарбех махсулоти шифобахш хисоб меёбад. Дар таркиби . Растанихои буттагй хдм барои ороиш хеле мувофиканд. . Хуриши « Точикистон».

Дар нашри дуюми Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон 267 намуд зиёда аз 1000 намуди растаниҳои шифобахш дар гардиши маҳсулот иштирок доранд . .. Бинобар он, барои ҳифзи онҳо, ни растанихои нодир ва дар ҳолати