Баҳром Фирӯз 1 ноябри соли 1938 дар шаҳраки тоҷикнишини Нуратои тобеи ба омӯзиши осори безаволи нависандагону шоирони барҷастаи давру замон .. Баҳром Фирӯз аз маслиҳати дилсӯзонаю суханони ғамхоронаи устод .. Бегумон ин сурудаи соддаву самимонаи шоир дар бораи Ватан як 

21 Okt 2016 ки бояд дар бораи забон андеша намояд ва дар чораандешӣ баҳри он забон сохтаанд ва ин меъморон шоирон, нависандагон, олимон, мутафаккирон мебошанд. Равшан аст, ки аҳли ин шаҳр – шаҳри забони тоҷикӣ – дар асри Ин суханони нағзи донои Тӯс чӣ содаву фаҳмост:.

22 Июл 2009 Бигзор ҳатто дар забон ва бо аҳдофи муайяни сиёсӣ. Ман барои суханони дар хакикат дурушт узр мехохам. Холо, агар чукуртар андешем, зарурати сиёси хаст, ки ин забон дар Точикистон форси номида шавад. Мехохам, дар мавриди лоихаи Конун “Дар бораи забони давлати” то 

1 Апр 2010 Ин нахустин маҳфили фарҳангие роҷеъ ба ҳаёту осори Робиаи Балхӣ буд, ки дар Тоҷикистон шоирону нависандагон ва олимону 

10 Mart 2012 Ин суханони воқеан пурарзиш ва ин панди устод барои ҳамаи мо ва хусусан Ҷараёни иҷрои Фармони Президенти мамлакат «Дар бораи шоистаи нависандагон ва рӯзноманигорони наслҳои гузаштаи моро 

7 Okt 2017 Лоиҳаи қарор дар бораи таъсиси Иттифоқи нависандагон муҳокима Яъне, суханони Горкий ҳақ будаанд, муҳитро ноҳамвор худи 

Ахди Сомониён мавкеъ ва сахми он дар таърих ва маданияти халки тоҷик; 2. Дар бораи шохону вазирони адолатхохи онхо чунин менависад: « Абдуллох, . Суханони њакимонаи ин пири барнодил дар њама давру замон .. Точикистон дар хайати Чумхурии Шўравии Сотсиалистии Ўзбекистон аз мохи 

Барои таълифи китобхои дарсии адабиёт дар мо хануз ягон меъёри ки то ба даст омадани истиклоли Точикистон амал мекарданд, меъёрхои Ба китобхои дарсии «Адабиёти точик» чой дода шудани расми шоиру нависандагон, . на аз суханони насихатомези омузгорашон сарфахм мераванд, балки 

То аввалин вохўрӣ чизе дар бораи Лоиқ намедонистам. . Хонуме, ки ба ман эрод гирифт, медонистам, ки суханони худашро Дере нагузашта ин шеърро аз минбари анҷумани нависандагон .. Ташаккури зиёд ба хонуми Гулрухсор барои сухбати хубу ёди хуше аз Лоики ошики точику Точикистон!

Душанбе, кучаи Айнй, 45, Пажухишгохи илмхои педагогии Точикистон ирсол намоед. Бубинед, ки адиби Афгонистон Мойили Х,иравй дар бораи забони .. чанг ва бозро муайян кунед: Муганниё, суханони Камол борик аст, Бихон . Аз ин ру, дар баъзе маврид^о нависандагон ба чойи ж^ё з навиштаанд, 

 

Айни академики Академияи Точикистон таъин гардида буд, Пас аз ин устод Айни дар бораи симохои барчастаи фарханги ва адабии точик ба навиштани .. Вазифаи нависандагон ин гуна калимаҳоро умумӣ кардан аст ” . Молотов боҷуръатона суханони Фадеевро, ки домулло Айнӣ дар анҷумани 

Дастури «Роњнамо барои омўзгор аз фанни Забони тољикї дар синфи .. Кадом суханони бузургонро дар бораи љойгоњи забони тољикї медонед . Калимаю иборањои куњна, шевагї ва воњидњои фразеологиро нависандагон 

кунам он шабхоро, ки ман хобу у бедор, ман хобу у дар фикри дунёи ман, дар фикри фардову Падарчон. Аз суханони неки ту шунидан мехохам. . Ба тарчумай маводхо ва китобхой нависандагон машгул будам. Барои ичрои  

Мизи мудаввар дар Маркази Исмоилияи Душанбе кори худро 30 январи соли .. -Вокеан ҳам барои мо хеле хуш аст, ки дар кишвари мо, дар Точикистон дар Шумо шоядогохи доред, як мох пештар тархи нав ба конун дар бораи .. шинос карда ба таваччухи нишастагон суханони Президенти БЧ Ҷим Ёнг  

16 Sen 2015 дар бораи даъват ба аскарӣ . Нахуст ҳамкории Иттифоқи нависандагон аз Норак сар шуд. Баъди ба .. Юлдош Айматов баъд аз куштор бо суханони “ ман ду нафарро куштам ва ба мақсадам расидам” худро ба 

28 Фев 2016 Title: Точикистон №8, Author: Tojikiston, Name: Точикистон №8, Length: 23 pages, Ато Мирхоҷа, муовини якуми раиси Иттифоқи нависандагон Деҳқон ва харидор ҳанӯз дар бораи он маълумот надорад. .. мешунавад, аз хоҳару бародарони ҳамсараш суханони нешдор мешунавад, вале 

ва дар айни замон тавзе[ мехо[ад: «Дар бораи паст будани ин rасида ва аз таъсир . му[аrrиrон ба суханони дар хусуси rасидаи «Бeи xeи Мeлиён» .. салотини темурb ба нависандагону гeяндагони форсизабон ма[суб мешавад .

халr” – дар бораи Н. А. Некрасов, “Санъати халrи озод” ва uайра бунёди Дар асоси ин таrриз раиси иттифоrи нависандагон М. Турсунзода бо . М. Турсунзода ба о[ангу равиши суханони А. А. Фадеев иддао пеш ни[од, ки «мо  

Хусусияти муҳими театри ба номи А. Лоҳутӣ дар он буд, ки бо воқеияти . « Суруди кӯҳсор»-и Ғ. Абдулло (1962), «Суханони соядор»-и М. Бахтӣ ва ғ. 1967) дар бораи муборизаи халқи тоҷик барои ба даст овардани истиқлолият .. «О.» дар ошкор сохтани қобилияти ҳаҷвнигории баъзе нависандагон ва 

Маводи маҷмўа дар бораи роҳу усули ба вуқўъ пайвастани Ҳара- Сарвари давлат-Эмомалӣ Раҳмонро дар бар гирифта аст. Китоб ба си- лоят, Иттифоқи нависандагон ва рўзноманигорон самарҳои дилхоҳ до- данд. Дар .. Ба ин суханони хеш амал намуда, Эмомалӣ Раҳмон барои баргар-.