9 Июн 2014 Меконг дарёи калонтарини Ҷануби Шаркии Авруосиё аст. Тоҷикистонро бинобар дар ҷануб чой гирифтанаш ва бисёр будани рузхои Точикистон дар чануби шаркии Осиёи Миёна. дур аз бахру укёнусхо чойгир аст. Калонтарин дарёи Амрикои Шимоли Миссисипи (бо забони хиндучо 

9 Июн 2014 Уқёнус дар шимол ва ғарб ба хушкӣ ҳамҳудуд аст, ки бар он анбӯҳи ҳавои . Чойхои нисбатан серахоли водихои Точикистони Шимоли (дар 1 км 2 81,1 .. Точикистон аз руи захирахои нукра дар чахон чои сеюмро мегирад. .. Делтаи аз хама калонтарини дунё делтаи кадом дарё аст?

Таърихи Тоҷикистон - Аҷдодони тоҷикон аз қадимулайём дар сарзамини ҳозираи ориёиҳо тақрибан дар нисфи қитъаи Осиё аз сарҳади Байнаннаҳрайн то шимоли Ҳиндустон ва аз Шоирони Точикистон . Авесто аз 21 наск, яъне китоби алоҳида иборат аст, ки то ба мо чаҳоряки он расидааст. Дар он 

1 Сен 2014 Об манбаъи ,нсг ва унсури пайвастаи хастии инсон аст. Аз љумла аз љињати захираи умумии нуќра дар љањон чои сеюм, аз чихати .. Конхои нафти шимоли Точикистон дар нохияи Исфара (Нефтобод, Ким), 

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и назди Президенти Ч .. Кушишхое чой доранд, ки макомоти алохидаи хифзи . давраи соли 2008 (84,1 фоиз) ба 1,1 фоиз бехтар аст. Сатхи содиршавии 

географии мардумони форсу араб хеле нокис ва печ дар печ аст. Маълумотхои географии . Экспедитсия кисми шимоли гарбии Помирро, ки тамоман омухта нашуда буд . нохияхои Туркманистон аз он чанубтар чой гирифтаанд). Нуктахои Дар цаламрави Точикистон аз кадом намудхои вакдг истифода 

Тести оддӣ Чумхурии Точикистон дар кадом минтакаи соати чойгир аст? Тести оддӣ Точикистон дар байни давлатхои ИДМ аз чихати масохат дар чои Тести оддӣ Кадом дарё аз Точикистони шимоли ба масофаи 195 км чори 

Таи ду соли баъди кабули стратегияи пештара барои Точикистон дар вобаста аст, савдои маводи мухаддир хамчунин ба инкишофи бозори сиёх .. Хитой низ чой дорад, ки он аз тарики рохи мошингард дар шарки кишвар.

Дар хамон солхо асосан манзараиумумии ёдгорихои шахрхои Душанбе, пурра ба тахкики маданияти моддии Шимоли Точикистон машгул шуд. оид ба девори мазкур дар «Энсиклопедияи Конибодом» низ мавчуд аст (10, 208). ишора рафтааст, дар маркази шахр, дар хиёбони Машхад чой дода буд 

5 Мар 2016 То солхои охир Арал аз бахри Азов ду баробар калон буд, дар худуди он ( дар Африкаи Шимоли) ва Виктория (дар Африко) чои чорумро ишгол мекард. . то кадом дарача устувор бехатар будани сарбанди он вобаста аст. афзалиятноки фаъолияти ББНА дар Точикистон муаян намуд.

 

Сабаби асосии ривочи махалгарои дар кишвар он аст ки дар Точикистон хоричии Точикистон дар радиои америкоихо чой мекунанд, то хадафхои махали .. Миллатхои кухан чун яхудву армани дар кадом гушаи дунё фарде дар .. хоки Ирон шуда Ризошохро сарнагун сохтанд ва кисми шимоли Ирон ба 

9 дек 2008 Миллате, ки гуё дар асри бист ба вучуд омада, аммо дар кадом замина? Хачми маълумотеро, ки кишвари Ирон дар Интернет ба хат ва забони форси чой додааст аз . Хатто талошхои мо барои омузиши ин хат дар Точикистон .. ва аз дигарон ед накардааст, ки Усмонов шимоли аст.

22 Авг 2010 Иллат дар сатҳи саводи мардум аст ё зиёдаравиҳо ва Пас, қобили дарк нест, ки ҷаноби Додихудо ба кадом шеваҳо ҳамчун пояҳои 

2 Июл 2010 Бо мустакил шудани Точикистон рафтуои мардуми манотик ва кишвархои Маълум аст, ки то замони набудани ин гуна махдудият дар кишвари Вакте мешунавед, ки кадом марди хоричии пулдор барои духтари . Шояд мегуянд, ки «мардхои точик холо чои кори хуб надоранд, пули кам 

Озодагон нахустин хабаргузории хусусии тоҷикист, ки дар бархе аз ҳаракати “Раванди сабз” аз сиёсатмадорони саршиноси он кишвар аст.

Салом ҷаноби вазир саволи ман чунин аст. Дар хусуси чӣ тавр ва бо кадом роҳҳо чоп ва дастраси хонанда Фикр мекунам, дар бораи даъвати магистрантон ба хизмати ҳарбй аз донишгоҳҳои шимоли Тоҷикистон огохй доред. олии касбӣ ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон дохил мешавад.

7 Мар 2015 Чаро дар аксар хонаводаҳои Тоҷикистон келин на "духтари меҳрубон", арӯс дар шимоли Қирғизистон озодтар аст ва асосан бар асоси яъне ҳар кадом мутмаинанд, ки писар моли онҳост",-гуфт ӯ. Домод хурсандона нидо мекунад: “Чӣ, ҳатто як пиёла чой Точикистони озоди ман.

Дар маҳалли биёбонии Қайроққум, шимоли Точикистон боқимондаҳои аҳди биринчии Туркманистони чанубй ва Осиёи чанубу ғарбй наздик аст. . Ғуломдорй низ чой дошта, он танҳо баъди ба Русия ҳамроҳ карда шудан бекор 

15 Авг 2017 Баландии дар кисми хамвории Осиёи Миёна чой дошта аз — 28 метр Иклими кисми хамвории Осиёи Миёна бештар ариди (биёбонию нимбиёбони) аст; дар Дар чануби Казокистон ва Точикистони Шимоли конхои охан арабхо ба узбеки ё точики (вобаста ба он ки бо кадом халк якчоя 

30 Мар 2008 Тири Шуравй дар Точикистон хок хурд ва вожахои порсй чои бадалхои Умед аст, ки бахшхои дигари он низ бо пардабардорй аз дасисахои . Овозе , ки дар кадом як нихонхонааш гиря нишаста буд чун барк ба .. ба Хиндустон баргашт ва хокимияташро бар шимоли он кишвар густард.