9 Июн 2014 Точикистон дар чануби шаркии Осиёи Миёна. дур аз бахру укёнусхо чойгир аст. Шумораи умумии ахолии иттиход беш аз 350 млн нафар аст. Калонтарин дарёи Амрикои Шимоли Миссисипи (бо забони хиндучо Дар сархади чанубни пораи Авруосиё дар чои васлшавии он бо порахои 

9 Июн 2014 Захираи зиёди онҳо дар шимоли Венесуэла, Эквадор, Колумбия, инчунин Перу, .. Дар Точикистон зиёда аз 28 хазор гектар чормагзхо мавчуд аст. Хар сол .. Точикистон аз руи захирахои нукра дар чахон чои сеюмро мегирад. .. Делтаи аз хама калонтарини дунё делтаи кадом дарё аст?

9 Июн 2014 Шахр дар чорроҳаи тиҷорат чой гирифта буд . . Маълум аст, ки дар Осиёи Марказй, аз ҷумла дар аморати Бухоро ва Аз шимоли шарқй бодиянишинони казоқ, ки замоне аз . Соли 1215 барои ба тасарруфи худ даровардани нохияхои чанубии Точикистон ва Узбекистони имрӯза 

Таърихи Тоҷикистон - Аҷдодони тоҷикон аз қадимулайём дар сарзамини ҳозираи ориёиҳо тақрибан дар нисфи қитъаи Осиё аз сарҳади Байнаннаҳрайн то шимоли Ҳиндустон ва аз Шоирони Точикистон . Авесто аз 21 наск, яъне китоби алоҳида иборат аст, ки то ба мо чаҳоряки он расидааст. Дар он 

1 Сен 2014 Об манбаъи ,нсг ва унсури пайвастаи хастии инсон аст. Аз љумла аз љињати захираи умумии нуќра дар љањон чои сеюм, аз чихати .. Конхои нафти шимоли Точикистон дар нохияи Исфара (Нефтобод, Ким), 

Таи ду соли баъди кабули стратегияи пештара барои Точикистон дар вобаста аст, савдои маводи мухаддир хамчунин ба инкишофи бозори сиёх .. Хитой низ чой дорад, ки он аз тарики рохи мошингард дар шарки кишвар.

Дар хамон солхо асосан манзараиумумии ёдгорихои шахрхои Душанбе, пурра ба тахкики маданияти моддии Шимоли Точикистон машгул шуд. оид ба девори мазкур дар «Энсиклопедияи Конибодом» низ мавчуд аст (10, 208). ишора рафтааст, дар маркази шахр, дар хиёбони Машхад чой дода буд 

Озодагон нахустин хабаргузории хусусии тоҷикист, ки дар бархе аз кишварҳои панҷвақта дар шимоли Тоҷикистон фаъоли 4-тои он манъ гардидааст. ҳаракати “Раванди сабз” аз сиёсатмадорони саршиноси он кишвар аст. мегӯяд, ҳанӯз дақиқ нашудааст, ки либоси миллии тоҷикон кадом аст.

Чумхурии Точикистон дар кадом минтакаи соатӣ чойгир аст? . С) Помир 4. хушки континентали Д) Точикистони шимоли Е) Маркази Ж) Душанбе 72. .. Чои аз хама гармтарин дар Чумхурии Точикистон А) Айванч Б) Шуроб В) 

Бо азони боди Элокаш дарахтон дар намоз, Дар сари мӯи сафедам коҳи Ман баъзан онхоро ба чои корам меорам. . Сатри мӯраш сатри мавзуне, ки хоколӯда аст, .. Усмон Шарифзода — Шоири халкии Точикистон, соли 1945 дар дехаи .. Соли 2010 Академияи хизмати давлатии Шимоли Кафкоз (ш.

 

Дар маҳалли биёбонии Қайроққум, шимоли Точикистон боқимондаҳои аҳди биринчии Туркманистони чанубй ва Осиёи чанубу ғарбй наздик аст. . Ғуломдорй низ чой дошта, он танҳо баъди ба Русия ҳамроҳ карда шудан бекор 

9 дек 2008 Чои изхори таассуф боз ин аст, ки бар изофаи далоили ноустувор Миллате, ки гуё дар асри бист ба вучуд омада, аммо дар кадом замина? . Хатто талошхои мо барои омузиши ин хат дар Точикистон чандон кобили ситоиш нест. .. ва аз дигарон ед накардааст, ки Усмонов шимоли аст.

22 Авг 2010 Иллат дар сатҳи саводи мардум аст ё зиёдаравиҳо ва Пас, қобили дарк нест, ки ҷаноби Додихудо ба кадом шеваҳо ҳамчун пояҳои 

Дар Точикистон дар гумон аст ки ба наздики хизби миллие арзи хасти бинмояд, хоричии Точикистон дар радиои америкоихо чой мекунанд, то хадафхои .. ки намояндагони кадом махалхоро рохашонро ба сиёсат махдуд намуд. .. хоки Ирон шуда Ризошохро сарнагун сохтанд ва кисми шимоли Ирон ба 

17 May 2017 [ Ба худ гирифтан (106.5Kb) · Гирифтани мавод дар формати PDF (192 kb) ] . Марди каҷрав ба ҳеҷ чой нарасад. . медонанд, дарёфт кардани он ба кадом қиммате, ки набошад, ниҳоят зарур аст. .. шуданд, ки рафтуомади солонаро миёни марказ ва шимоли кишвар таъмин менамояд.

30 Мар 2008 Тири Шуравй дар Точикистон хок хурд ва вожахои порсй чои бадалхои Умед аст, ки бахшхои дигари он низ бо пардабардорй аз дасисахои . Овозе , ки дар кадом як нихонхонааш гиря нишаста буд чун барк ба .. ба Хиндустон баргашт ва хокимияташро бар шимоли он кишвар густард.

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и назди Президенти Ч .. Кушишхое чой доранд, ки макомоти алохидаи хифзи . давраи соли 2008 (84,1 фоиз) ба 1,1 фоиз бехтар аст. Сатхи содиршавии 

29 Авг 2005 Русия магар дар Точикистон борхо ва борхо душмани бо хостахои аз сарханги Русия М.Худойбердыев ба шимоли Точикистон хучум кард ва аз Пас ,ин спецназ,аз кадом кишвар ба ин чо эъзом шуда буда аст? . Ислом Каримов ба чои посухи мусбат ба дархости комилан мантикии 

амалиётњо ва нигоњдорї таъмин нагардад, дар гумон аст, ки СОЗ бо проблемањои .. километри ҷанубуғарбии Хуҷанд, маркази вилояти Суғд дар шимоли Тоҷикистон ҷойгир аст. . ҳосилғундорӣ, кадом корхонаи пахтатозакуниро истифода баранд, ва аз хидмати кадом .. замин њоло њам чой дорад.

6 Ноя 2016 Ба Президенти Чумхурии Точикистон, Асосгузори сулху вахдати милли, хифзи хукуки Чумхури ирсол карда шуда буд сад дар сад дуруст аст. . Мухтарам Чаноби Оли то кадом дарача кормандони макомотхои хифзи . аз шумо мухтарам Сарвазир» гуен тамоми чой пахн карда истодааст.